Profesionálny tím

Náš profesionálny tím odborníkov


Najlepší odborníci s rokmi praxe a medzinárodnými skúsenosťami s osobitným prístupom ku každému klientovi. Našim pacientom prinášame profesionálne služby a zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni.

mudr-darina-oravcova-phd

MUDr. Darina Oravcová, PhD.

Lekár

Plastický chirurg

Košice


Doterajšia prax
 • 10/2014 – 7/2017 Dermaklinik – Klinika laserovej medicíny, estetickej a plastickej chirurgie, Košice
 • 09/2012 – 09/2013 Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, ČR
 • 04/2011 – trvá Oddělení plastické chirurgie KNTB, a.s., Zlín, ČR (t.č. RD do 19. 07. 2017)
 • 03/2011 – trvá Meleté, s.r.o., súkromná plastická a estetická chirurgia, Poprad (t.č. RD do 19. 07. 2017)
 • 04/2010 – 02/2011 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • 09/2007 – 03/2010 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR /rezidentské miesto/
 • 09/2008 – 05/2014 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, externý doktorand („Hojenie popáleninovej rany a možnosti jeho ovplyvnenia.”)
 • 10/2005 – 08/2007 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, interný doktorand („Hojenie popáleninovej rany a možnosti jeho ovplyvnenia.”)
 • 09/2005 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a FNsP L P., Košice
 • 09/2004 – 10/2005 Chirurgické oddelenie MsNsP, Bánovce nad Bebravou
Vzdelanie
 • 04/2012 špecializačná skúška v špecializačnom odbore plastická chirurgia, LF UK, Bratislava
 • 1998 – 2004 LF UPJŠ, Košice, odbor všeobecné lekárstvo
 • 1993 – 1997 Gymnázium, rozšírená výučba anglického jazyka, Košice
Licencie
 • 2012 Licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
 • 2012 Licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
 • 2012 Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, v oboru plastická chirurgie
Členstvo v spoločnostiach
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • Slovenská poločnosť chirurgie ruky
 • Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky
 • Slovenská laseroterapeutická spoločnosť
 • IPRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)
Odborná činnosť
 • 05/2014 Philosophiae Doctor /PhD./: Burn wound healing and possibilities of its influence, LF UK, Bratislava
Prednášková činnosť
 • 04. 06. 2016 „Neštandardné postupy rekonštrukcie vrodenej vývojovej chyby a pooperačného stavu“, Potocká E., Oravcová D., X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XI. Demjénov deň, Košice
 • 17. 05. 2013 „Casus pro diagnosi – pyoderma gangraenosum“, Oravcová D., Vozárová, B., Šternberský J., Zálešák B., Vašků V. Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň, Nitra
 • 04. 2011 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, kompletizácia súboru.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a VI. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Bratislava
 • 24. 04. 2010 „Výsledky transpozice extenzor indicis na EPL“, Horáčková D., Potocká D. Kongres České společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Harrachov, ČR
 • 04. 2010 „Gynekomastie z pohľadu plastickej chirurgie a onkológie“, Potocká D. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 04. 2010 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, 2. časť.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 04. 2009 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, 1. časť.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a IV. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 25. 10. 2008 „Rekonštrukčné operácie tváre a krku po operácii a následnej radiácii.”, Potocká E., Džunková N., Buľková B., Feciskanin P., Hertelýová V., Pálfyová I., Potocká D. Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie, Praha, ČR
 • 04.2008 „Klinická štúdia aplikácie biosyntetickej kožnej náhrady Coladerm H/HM na odberové plochy, 1. časť.”, Potocká D., Kevická D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a III. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Bratislava
 • 19. 05. 2006 „The Use of Advanced Wound Dressing and Healing Materials in Burn Treatment – a review.” Koller J., Orság M., Potocká D., stredoeurópsky popáleninový kongres, Košice
Publikácie
 • ORAVCOVÁ, D. 2014: Poranenia extenzorového aparátu v zone I – mallet deformita. Rozhledy v chirurgii 2014, 93, s. 117-122.
 • ORAVCOVÁ, D., KOLLER, J. 2014: Currently Available Skin Substitutes. Časopis lékařů českých 2014, 153, p. 7-12.
 • POTOCKÁ, D.; KEVICKÁ, D.; KOLLER, J. 2012: Clinical Trial of the Temporary Biosynthetic Dermal Skin Substitute Based on a Collagen and Hyaluronic Acid Named Coladerm H/HM, First Part. Acta Chirurgiae Plasticae 2012, 54 (2), p. 31-8.
Študentská vedecká odborná činnosť
 • 2004 „Gynekomastie z pohľadu plastickej chirurgie a onkológie.“ (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice a Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a FN L.P, Košice)
 • 2003 „Syndaktýlie.“ (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice), 5. miesto školského kola
 • 2002 „Malignizácia pigmentových lézií kože.” (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice), miesto školského kola
Účasť na seminároch a kongresoch – Slovensko
 • 04. 06. 2016 „X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XI. Demjénov deň“, Košice
 • 17. 05. 2013 “Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň”, Nitra
 • 26. 10. 2012 “IX. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou”, Trenčianske Teplice
 • 27. 05. 2011 “6th Central European Congress of Burns, 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive Surgery”, Košice - Šaca
 • 04. 2011 ”50. fakultná konferencia ŠVOČ a VI. vedecká konferencia doktorandov LF UK”, Bratislava
 • 03. 2011 “Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov”, odborné podujatie, Klinika plastickej chirurgie Avelane, Nitra
 • 15. 10. 2010 “VIII. slovenský kongres chirurgie ruky” , Bojnice
 • 10. 2010 ”Kazuistiky úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou”, Košice
 • 04. 2010 ”Kardiológia dnes a zajtra – čo nového v Česko – Slovensku?” Kardiologická konferencia, Košice - Šaca
 • 04. 2010 „49. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 09. 10. 2009 „Celoštátne sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou“, 8. Demjénov deň, Tále
 • 04. 2009 „48. fakultná konferencia ŠVOČ a IV. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 04.2008 „47. fakultná konferencia ŠVOČ a III. vedecká konferencia doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 10. 2007 „VI. Demjénov deň“, medzinárodný kongres plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Bratislava
 • 18. 05. 2007 „Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej Únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006.“, MOV EXPO Incheba a medzinárodná konferencia, Bratislava
 • 05. 2007 „46. fakultná konferencia ŠVOČ a II. vedecká konferencia doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 06. 2006 „Škola trombózy“, Šamorín
 • 19. 05. 2006 „V. stredoeurópsky popáleninový kongres“, Košice
 • 05. 05. 2006 „Kongres plastickej chirurgie s medzinárodnou účasťou a 5. Demjénov deň“, Nitra
 • 12. 2005 „59. chirurgický deň Kostlivého“, Bratislava
 • 11. 2005 „Manažment urgentných stavov”, V. Cyrilometodský deň FNsP Bratislava
 • 22. 10. 2005 „Problematika hojenia chronických kožných defektov z pohľadu viacerých špecializácií”, Forum Medical Regional, dvojdňové odborné sympózium, Bratislava
 • 04. 2005 “Globálny kardio-renálny summit, Benedict štúdia”, Bratislava
 • 02. 2005 “5. Žilinský chirurgický deň”
 • 22. 10. 2004 “V. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou“, Bojnice
 • 10. 2004 “III. Demjénov deň“, Bratislava
 • 09. - 01.10. 2004 “Lučenské traumatologické dni“
 • 20. 09. 2003 „IV. slovenský kongres chirurgie ruky“, „Celoštátne sympózium plastickej chirurgie“, „II. Demjénov deň“, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Účasť na seminároch a kongresoch – zahraničie
 • 14. 09. 2013 “Cynosure Symposium”, Atény, Grécko
 • 2012 “XVIII. Vzdělávací sympozium s mezinárodní účastí v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii”, Praha, ČR
 • 22. 06. 2012 „Breast Augmentation & Breast Reconstruction symposium”, Praha, ČR
 • 19. 05. 2012 „Mezinárodní sympózium společnosti plastické chirurgie 2012”, Plzeň, ČR
 • 22. 05. 2010 „Body contouring“, 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní symposium s mezinárodní účastí, Praha, ČR
 • 24. 04. 2010 „Kongres České společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí“, Harrachov, ČR
 • 20. 03. 2010 „MEGAHAND 2010“, international symposium, Paríž, Francúzsko
 • 11. 2009 „Plastická a rekonstrukční chirurgie u vrozených a získaných vad prsů“, postgraduální vzdělávací seminář, Praha, ČR
 • 30. 05. 2009 „20th EURAPS Annual Meeting“, Barcelona, Španielsko
 • 12. 2008 „Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – nové postupy, komplikace, řešení”, XIV. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 25. 10. 2008 „Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie“, Praha, ČR
 • 2007 „Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – nové postupy, komplikace, řešení”, XIII. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 23. 11. 2007 “IX. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí”, České Budějovice,ČR
 • 19. 05. 2007 “International Congress of Plastic Surgery”, Brno, ČR
 • 10. 11. 2006 „Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen järjestämille Operatiivisille päiville 2006” / „Fínske chirurgické a anesteziologické operačné dni 2006”/, medzinárodná účasť, Helsinki, Fínsko
 • 8. – 01. 09. 2006 „Hand – and Microsurgery - 30 Years in Tampere University Hospital.”, medzinárodná účasť, Tampere, Fínsko
 • 2005 „Chyby v estetické chirurgii, jejich příčiny a možná řešení”, XI. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 08. – 03. 09. 2005 “10th Congress ESPRAS 2005”, Viedeň, Rakúsko
 • 27. 05. 2005 “Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí”, Rožnov pod Radhoštěm, Praha, ČR
 • 12. 2004 „Nové operační postupy v plastické chirurgii”, celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 12. 2003 „Rekonstrukce prsů po mastektomiích a parciálních výkonech.”, celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 04. 10. 2003 “16th Panhellenic Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery”, Atény, Grécko
Účasť na kurzoch a webinároch
 • 03. 2017 “Injection Technique Advanced Training on Stylage indications”, VIVACY laboratoires, Košice (Dr. Sabine Bellaich)
 • 10. 2016 “Princess lift”, aplikácia vstrebateľných PDO mesonití, MEDAPREX, Bratislava (Dr. Petra Trojanová)
 • 11. 2015 “Current relevant issues in breast implants: Adressing selective adverse events”, MENTOR, webinar
 • 10. 2015 “Princess lift”, aplikácia vstrebateľných PDO mesonití, MEDAPREX, Bratislava (Dr. Petra Trojanová)
 • 29. 09. 2015 “ISAPS Cadaver Course”, Brno, ČR
 • 04. 2015 “Shaping the Lower Pole: Using Anatomical Implants in Tuberous Breasts", MENTOR, webinar (Dr. Martin del Yerro)
 • 02. 2015 “The Road to Recovery: Managing Revision Breast Surgery – Perspectives from around the world”, MENTOR, webinar
 • 09. 2014 “Pre-operative Planning in Complex Cases”, MENTOR, webinar (Dr. Dennis Hammond)
 • 05. 2014 “Reshaping the Breast with Anatomical Implants”, MENTOR, webinar (Dr. Martin del Yerro)
 • 05. 2014 “CRISTAL”, teoreticko-praktický kurz, IBE, s.r.o. (Slovakia), Košice (Dr. Yassine Ghazi Aboughoniem)
 • 03. 2014 “PROLIPOSTEM”, chirurgická technika s využitím kmeňových buniek, DISPOMED, s.r.o., Košice (Dr. Luca Vitozzi)
 • 02. 2014 “How I do it – the newest trends in breast augmentation”, MENTOR, Bratislava (Dr. Dennis Hammond)
 • 02. 2014 “Successful Strategies for Composite Fat Grafting”, MENTOR, webinar (Dr. Sydney Coleman)
 • 11. 2013 “Dysport”, specialist training course, Brno, ČR (Dr. Petra Trojanová)
 • 06. 2013 “Využití permeance filleru HAEQUEO ve facecontouringu”, Prostějov, ČR (Dr. Jiřina Šilhánková)
 • 02. 2013 “Plazma terapie TrayLIFE v kombinovaných technikách s dermálními výplněmi Cristal”, Brno, ČR (Dr. Petra Trojanová)
 • 09. 2012 “Structural Fat Grafting – a Practical Course in Fat Transfer to Term Results”, Praha, ČR (Dr. Sydney Coleman)
 • 09. – 03. 10. 2011 “ISAPS Instructional Course”, Praha, Brno, ČR
 • 09. 2011 “Stretnutie expertov; posledné trendy ošetrenia tváre, dekoltu a rúk v estetickej medicíne”, MEDICONTUR, Bratislava
 • 04. 2011 “Kurz korektivních operací nosu”, Brno, ČR
 • 03. 2010 „Estetická a rekonstrukční chirurgie obličeje“, Praha, ČR
 • 05. 2009 „Refinements in Breast Prothesis: from Augmentation to
 • Reconstruction“, Barcelona, Španielsko
 • 10. 2008 „BioDynamic Breast Analysis“, Praha, ČR
 • 2007 „1 – dňový kurz lipolýzy“, DOST, n.s.z., Svidník (Dr. Hana Zelenková)
 • 01. 2007 „body - jetR“, „Water – Jet Assisted Liposuction“, Bratislava
 • 03. 2006 „No – Needle - Mesotherapy TM “, BTL, a.s., Praha, ČR
 • 2006 „ReCell R“, „Clinical Cell Culture“, zariadenie na odber autológnych buniek, Siklienka, s.r.o., Bratislava
 • 09. 2000 „Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissues”, medzinárodný kurz, Praha, ČR
Účasť na seminároch v rámci pracoviska
Aktívna
 • apríl 2011 - ... “Kraniofaciální syndromy”,“Transsexualizmus F-M”, “Volkmannova kontraktura”, “Rekonstrukce ušního boltce” Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie KNTB, a.s., Zlín
 • 11. 2010 “Chirurgia ruky - Riešenia amputácií distálnych článkov prstov”, celoústavný lekársky seminár v problematike odboru plastická chirurgia, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • september 2007 – marec 2010 Prehľad stáže na Klinike plastickej chirurgie UN Tampere, Fínsko (23. 08. – 20. 12. 2006)”, “Riešenia amputácií distálnych článkov prstov”, “Cross finger flap”, Boxerská zlomenina”, “Rekonštrukcia ťažkého úrazu palca – kazuistika” Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
Pasívna
 • apríl 2011 - ... Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie KNTB, a.s., Zlín
 • marec – november 2011 Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN, Bratislava
 • apríl 2010 – február 2011 Celoústavné lekárske semináre v problematike odborov “Hematológia a transfuziológia”, “Chirurgia”, “Plastická chirurgia” a “Dermatovenerológia” , Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • september 2007 – marec 2010 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 08. – 20. 12. 2006 Univerzitná nemocnica Tampere, Klinika plastickej chirurgie, Fínsko
 • október 2005 –
 • august 2007 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
 • september 2004 – august 2005 MsNsP, Bánovce nad Bebravou
Účasť na seminároch a školeniach v rámci Ph.D.
 • 02. 2007 Marie Curie program: „Mobilita výskumných pracovníkov v rámci 7. rámcového programu európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné activity”, SAIA, n.o., Bratislava
 • apríl – jún 2006 Školenie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, SAIA, n.o., Bratislava
Odborné stáže
 • 03 – 11/2011 Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN, Bratislava
 • 16. 12. 2010 Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie, KN TB a.s., Zlín, ČR
 • 07. – 10. 08. 2007 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 08. – 20. 12. 2006 Univerzitná nemocnica Tampere, Klinika plastickej chirurgie, Fínsko
 • Odborná prax programu Leonardo da Vinci
 • 30. 7. 2003 Ospedale Civile „San Michele“, Klinika plastickej a rekonštrukčnej
 • chirurgie, Gemona del Friuli, Taliansko
 • 7. – 2. 8. 2002 OPD Hospital Civil de Guadalajara, Chirurgická klinika a Klinika
 • plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, Guadalajara, Mexiko
 • Odborná prax počas štúdia na LF
 • 2000 – 2004 aktívna a pasívna účasť pri 161 operáciách, väčšinou na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a účasť na celoústavných seminároch väčšinou s problematikou plastickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P. v Košiciach
mudr-jozef-skrobanek

MUDr. Jozef Škrobánek

Lekár

Plastický chirurg

Nitra


Doterajšia prax
 • 2008 - 2012 - I.Ortopedicko-traumatologická klinika UNB - Ružinov
 • 2012 - súčasnosť - Plastická chirurgia FN Nitra
 • 2017 - špecializácia v študijnom odbore plastická chirurgia, Lekárska fakulta UK Bratislava
Licencie a certifikáty
 • 2015 - workshop „Základné techniky injektovania výplňových materiálov TEOSYAL“
 • 2015 - kurz aplikácie injekčných výplní „Odstránenie kruhov pod očami pomocou TEOSYAL PureSense Redensity II“
 • 2016 - kurz „Aplikácia botulotoxínu (Dysport) v praxi“
 • 2016 - III. demonštračný kurz plastiky ušníc, Svitavy, ČR
 • 2016 - kurz aplikácie vstrebateľných PDO mesonití zn. Princess LIFT
 • 2017 - kurz „Techniky bodycontouringu, abdominoplastiky, brachioplastiky, lifting stehien“ prof. Joseph P. Hunstad (USA), Hluboká nad Vltavou, ČR
 • 2017 - IV. demonštračný kurz plastiky ušníc, Svitavy, ČR
 • 2017 - kurz “Aesthetic surgery masterclass” prof. Roy de Vita (Taliansko), Praha, ČR
 • 2017 - licencia SLK na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v špecializačnom odbore plastická chirurgia
Členstvo v odborných organizáciách
 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie
mudr-marianna-zabavnikova-phd

MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

Lekár

Plastický chirurg

Košice


 • Viac ako 32 rokov skúsenosti v plastickej chirurgii
 • 7 rokov primárka Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
 • daĺších 7 rokov vo funkcii prednostu Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
 • vysokoškolský učiteľ UPJŠ v Košiciach
 • krajský odborník pre odbor plastická chirurgia v košickom samosprávnom kraji

Klientská zóna

Kreditný program budúcnosti

Bratislava

OC RETRO Ružinov
Nevädzová 6 (1. posch.)
821 01 Bratislava

DermaCenter
bratislava@dermacenter.sk
02 / 221 17 110

Nitra

OC MLYNY
Štefánikova trieda 35/61 (2. posch.)
949 01 Nitra

DermaCenter
nitra@dermacenter.sk
037 / 221 11 13

PlasticCenter
nitra@plasticcenter.sk
037 / 221 11 14

DentalCenter
nitra@dentalc.sk
037 / 221 11 15

Košice

OC Galéria
Toryská 5 (2. posch.)
040 01 Košice

DermaCenter
kosice@dermacenter.sk
055 / 221 11 25

Košice

Tajovského 17
040 01 Košice

PlasticCenter
kosice@plasticcenter.sk
055 / 221 11 26

DentalCenter
kosice@dentalc.sk
055 / 221 11 27
Darujte krásu

Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Ďalšie informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť alebo zablokovať, nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.